Σχολικό Έτος 2012-2013

Σχολικό Έτος 2012-2013


Μάρτιος 2013:
«Σχεδιάζοντας προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: Από τη βιοποικιλότητα στην πολιτισμική ποικιλότητα: ο κύκλος του μαλλιού και η τέχνη της υφαντικής»

Μάρτιος 2013:
«Σχεδιάζοντας προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: Το Φυσικό Περιβάλλον στην Κρητική Λογοτεχνία»

Φεβρουάριος 2013:
«Αντιμετώπιση των Σεισμικών και Ηφαιστειακών καταστροφών και οι Ψυχολογικές Επιπτώσεις τους στα παιδιά»

Ιανουάριος 2013:
«Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Εκπαίδευση για την Αειφορία: Αρχές και Μέθοδοι. Σχεδιάζοντας προγράμματα Π.Ε. με θέμα Φυσικό –Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Ενεργοί Πολίτες»

Δεκέμβριος 2012:

«Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση για την Αειφορία: Αρχές και Μέθοδοι. Σχεδιάζοντας προγράμματα Π.Ε. με θέμα Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αειφόρος Διαχείριση»

Νοέμβριος 2012:

«Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία μέσα από τις Ερευνητικές Εργασίες στην Α΄ και Β΄ Λυκείου: Θεωρητικό πλαίσιο και εφαρμογές»


Νοέμβριος 2012:

«Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: ένα θέμα που αφορά όλους μας»


Νοέμβριος 2012:

«Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη και Εναλλακτικές Μορφές Θέρμανσης»

Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου "ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ", μέσω του Επιχειρησιακού προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση" με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

© 2008 Κ.Π.Ε. Ανωγείων. All rights reserved.
designed and hosted by DESIGNET