Σχολικό Έτος 2013-2014

Σχολικό Έτος 2013-2014


Ιούνιος 2014:
«Υπαίθρια Διαβίωση και Γεωμυθολογικά Μονοπάτια: Ανασαίνοντας την Μνήμη»

Απρίλιος 2014:

«Ενεργός Πολίτης για το Φυσικό Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μέσα από τα προγράμματα της Π.Ε.»

Φεβρουάριος 2014:

«Ψηλαφώντας τη μνήμη της γης μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»


Δεκέμβριος 2013:

«Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Εκπαίδευση για την Αειφορία: Αρχές και Μέθοδοι. Σχεδιάζοντας προγράμματα Π.Ε. με θέμα Φυσικό – Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Ενεργοί Πολίτες»

Δεκέμβριος 2013:

«Φυσικές Καταστροφές και Ενεργοί Πολίτες»


Νοέμβριος 2013:

«Σχεδιάζοντας προγράμματα Π.Ε, αξιοποιώντας το σχολικό χώρο για μια περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση: το παράδειγμα των σχολικών κήπων»


Οκτώβριος 2013:

«Προγράμματα και Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Κρήτης»

Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου "ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ", μέσω του Επιχειρησιακού προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση" με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

© 2008 Κ.Π.Ε. Ανωγείων. All rights reserved.
designed and hosted by DESIGNET